Mateřská škola Lipová, Mládežnická 17, Litoměřice

MŠ Mládežnická Litoměřice, čelo budovy text

Aktuality

Žádné události v kalendáři.

oznámení - uzavření provozu

Oznámení

Vážení rodičové, využijeme prázdninových dní, jako mají školy, k uzavření všech provozů Mateřské školy Litoměřice. Jedná se o 4 pracovní dny 26., 27., 29., a 30. 10. 2020. Uzavřeno bude z provozních důvodů. V tyto dny budou děti osvobozeny od úplaty za předškolní vzdělávání.

Přeji Vám i Vašim blízkým zdraví a sílu v této době a děkuji Vám za spolupráci a pochopení.

   Mgr. Monika Mejtová, ředitelka školy

OZNÁMENÍ

V souvislosti s uzavíráním mateřských škol v jiných obcích, kde se vyskytl koronavir, KHS doporučuje

  1. omezit shlukování dospělých osob v mateřské škole včetně rodičů a doprovodných osob dětí,
  2. často větrat budovu školy, s dětmi pobývat co nejvíce venku, dezinfikovat pravidelně povrchy,
  3. dodržovat opatření – dezinfekce rukou při příchodu, nošení roušek, dodržovat odstupy,
  4. při příznacích např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod. kontaktovat svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Dále pak po dobu vyhlášení nouzového stavu nebudou na našich mateřských školách probíhat hromadně školní a třídní kulturní akce. I v řadách našich zaměstnanců Mateřské školy Litoměřice, jejich rodinných příslušníků, včetně vás rodičů a vašich rodinných příslušníků, se objevily, zatím ojedinělé, případy nákazy koronavirem. Opatření, která jsou nastavena, vydáváme dle pokynů Krajské hygienické stanice. Tato opatření budou dodržována ve všech našich mateřských školách.

vedení mateřské školy Litoměřice

OZNÁMENÍ - ROUŠKY

Od 10.9.2020 ve vnitřních prostorách školy je nutno nosit roušku. Děti a pedagogové nemusí.(nařízení MZ)

Vedení školy

Informace k nástupu do mateřské školy

Školní rok začíná 01.09.2020. Provoz mateřské školy je od 06.00-16.30 hodin.

Informace pro zákonné zástupce nově příchozích dětí.

Do mateřské školy si přineste dětem bačkory s pevnou patou, věci na převlečení. /v maximální míře využíváme školní zahradu/. Pokud je třeba, tak i náhradní spodní prádlo. Plastový hrneček na pitný režim. Pyžamo na odpočinek.

Těšíme se na vás a samozřejmě hlavně na vaše děti.

změna telefonního čísla

UPOZORNĚNÍ

NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO DO MŠ 413 034 422

Zpravodaj

Výsledky inspekce v MŠ

3.6.2016 - Koncem května proběhla v naší školce inspekce České školní inspekce - Ústecký inspektorát. S výsledky se můžete seznámit v následujících dokumentech:

| webmaster: Viktor Matys | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky |