Mateřská škola Lipová, Mládežnická 17, Litoměřice

MŠ Mládežnická Litoměřice, čelo budovy text

Aktuality

Žádné události v kalendáři.

uzavření mateřské školy

Vážení rodiče, od 1. 3. 2021, dle USNESENÍVLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200, jsou všechna pracoviště Mateřské školy Litoměřice uzavřena.

Dle USNESENÍVLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, ze dne 26. února 2021 č. 212 o přijetí krizového opatření, mohou, od 1. 3. 2021, do své kmenové mateřské školy přivést své děti pouze:

zaměstnanci bezpečnostních sborů,

zaměstnanci obecní policie,

zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějšíchpředpisů,

sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení

zaměstnanci Finanční správy České republiky,

příslušníky ozbrojených sil,

zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, (to znamená, kteří zabezpečují péči žáků ve škole U Stadionu a našich mateřských škol Mateřské školy Litoměřice),

zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

zaměstnanci zařízení školního stravování,

zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,

zaměstnanci České pošty, s. p.

zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností, zařazení do městského úřadu nebo magistrátu obce s rozšířenou působností.

zaměstnanci a soudci Krajského soudu v Ústí nad Labem a okresních soudů v jeho působnosti na území Ústeckého kraje,

zaměstnanci a státní zástupci Krajského státního zastupitelství a okresních státních zastupitelství v jeho působnosti na území Ústeckého kraje.

Mgr. Monika Mejtová, ředitelka školy

Zpravodaj

Výsledky inspekce v MŠ

3.6.2016 - Koncem května proběhla v naší školce inspekce České školní inspekce - Ústecký inspektorát. S výsledky se můžete seznámit v následujících dokumentech:

| webmaster: Viktor Matys | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky |