Mateřská škola Lipová, Mládežnická 17, Litoměřice

MŠ Mládežnická Litoměřice, čelo budovy text

Činnosti

Režim dne

6,00 – 9,30 Hry a činnosti dle volby dětí, relaxační chvilky, průběžné stolování (přesnídávka), upevňování hygienických návyků, uspokojování pohybových aktivit, řízená výchovně vzdělávací činnost formou individuálních, skupinových her a činností, prožitkového učení, upevňování návyků sebeobsluhy a samostatnosti.
9,30 – 11,30 Příprava na pobyt venku, pobyt venku, vycházky do okolí, poznávání přírody, pohybové aktivity na zahradě MŠ.
11,30 – 12,00 Oběd, upevňování správných návyků při stolování, samostatnosti a vzájemné pomoci druhému kamarádovi.
12,00 – 14,00 Příprava na odpočinek, odpočinek dle potřeb dětí, hudební a literární chvilka, kreslení.
14,00 – 14,30 Svačina, sebeobslužné činnosti, podpora samostatnosti.
14,30 – 16,30 Pokračování plnění cílů z dopoledne. Hry dětí dle vlastního zájmu, opakovací chvilky, rozvoj jemné a hrubé motoriky, individuální činnosti.

Pěvecký sbor Kuřátka z MŠ Lipová a Pohádka v Litoměřicích. Pěvecký sbor Kuřátka

Spolupracujeme s MŠ Pohádka. Sbor vede Ivana Brutovská. Zkoušky probíhají v dopoledních hodinách v MŠ. Vystupujeme na vánočních trzích na náměstí, pro rodiče na konci školního roku.

Z činnosti MŠ

| webmaster: Viktor Matys | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky |